Welkom

U kunt OpNieuw online lezen op issue.com/opnieuw

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan webmaster@opnieuw.nu

In het juninummer (nog niet verschenen) staat een stuk over een initiatief van een buurtbewoner om op microniveau iets te doen aan het vluchtelingenprobleem. Daarin verwijst hij naar een filmpje op YouTube: Where Are the Syrian Refugees? – Factpod #17.

Deadline volgende nummer: 15 mei 2016
N.B. in het blad is per abuis de verschijningsdatum (15 juni) i.p.v. de deadline afgedrukt.

OpNieuw #1 2016
OpNieuw #1 2016